Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern sanatların gelişiminde modern sanat kurumlarının rolü ve kurumsal refleksivite

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon1
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Modernleşme her alanda olduğu gibi sanatta da yeni kurumsal gelişmeleri
beraberinde getirdi. Dana önceki dönemlerde var olmayan müzeler, sergi salonları,
müzik enstitüleri ve konser salonları gibi kurumlar modernleşmenin birer sonucudur. Modernlik öncesi geleneksel toplumlarda saraya, feodal beylerin şatolarına ve Kilise’ye kapanmış olan sanat, modern sanat kurumları vasıtasıyla
kamuya açılmıştır. Böylece, modern sanat kurumları sayesinde modern sanatlar
yaygın bir etkinlik sahasına kavuşmuştur. Bunda en önemli etken modern sanat
kurumlarının refleksif (reflexive) yapısıdır. Kamuoyundaki diyalog süreçlerini refleksif olarak değerlendiren modern sanat kurumları kendilerini sürekli yeniden yapılandırabilme olanağına kavuşur. Sanat neyin güzel ve yaşanmaya değer olduğuna dair bir algının oluşmasına neden olur. Nasıl bir yaşamın yaşanmaya
değer olduğuna dair tartışmanın, evrensel referanslar yerine, kamusal müzakereye
tabi kılınması modernlikle birlikte yeniden canlanmıştır. Olumlu ve olumsuz pek çok
neticeye neden olan bu olgu modern sanat kamusunun ortaya çıkmasına ön ayak
olmuştur. Modern sanat kurumları da sanat eserlerine dair tartışmaların yaşandığı
kamusal bir alan işlevi görerek sürece önemli katkılarda bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Modernization brought about new institutional developments in the art as in the all
fields. Museums, exhibition halls, music institutes and concert halls, not existing in
the previous times, are results of this modernization. The art, being hidden within
the borders of palace, chateaus of feudal monsieur and the Church in traditional
societies of pre-modern times, open doors to the public thanks to modern art
institutions. Thus, modern arts attained a widespread domain with these modern art institutions. The most significant factor for this is the reflexive structure of modern
art institutions. Modern art institutions, viewing dialogue process as reflexive in
public opinion, get the opportunity to restructure themselves. Art results in the
perception of what is good and worth living. Subjecting the discussion about what
kind of life is worth living to public opinion, instead of universal references, revived
with modernization. This matter of fact, resulting in many positive and negative
consequences, initiated to come up modern art opinion. Modern art institutions
made significant contributions to the process through functioning as public domain
for discussions regarding art works.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :