Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marka yayılımına ilişkin tüketici tutumlarının oluşumunda marka bağlılığı ve algılanan uyumun etkileri: performans risk algılarının rolü

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, Teknik Eğitim Fakültesi2, Tekstil Eğitimi Bölümü3
Görüntülenme :
276
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, yayılım ürünü ile ilgili tüketicilerin algıladıkları performans riskinin farklı seviyelerine göre marka bağlılığı ve algılanan uyum faktörlerinin satın alma eğilimi üzerindeki etkilerinin değiştiği ileri sürülmektedir. Maksimum altı yaşında en az bir çocuğu olan 367 ebeveyn tüketicide uygulanan anketler aracılığı ile elde edilen veri kullanılarak bu önermeler test edildi. Beklenenin aksine, analiz sonuçları algılanan performans riski arttıkça, marka bağlılığının tüketicilerin marka yayılımına ilişkin tutumuna olan etkisinde azalma olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, algılanan uyumun tüketicilerin yayılım ürünü ile ilgili tutumu üzerindeki etkisinin performans risk algılarından etkilenmediği ortaya çıkarıldı. Son olarak, literatürdeki bulgularla tutarlı olarak, marka yayma uygulaması kapsamında marka bağlılığı ve algılanan uyum faktörlerinin yanı sıra performans risk algılarının da satın alma eğilimi üzerinde direkt etkili olduğunu destekleyen sonuçlara ulaşıldı.

Özet İngilizce :

In this study, it is asserted that the effects of factors of brand loyalty and perceived fit on purchase propensity vary with the different levels of performance risk perceived by consumers related to extension products. These suggestions were tested by using data that were from 367 questionnaires completed by parent consumers having at least a child that is six years old at maximum. Contrary to our expectation, the results of analysis indicated that the effect of brand loyalty on attitude of consumers toward brand extensions becomes less as perceived performans risk increases. Additionally, it was found out that the effect of perceived fit on attitude of consumers related to extension products is not influenced by perceptions of performance risk. Finally, consistent with findings in literature, we reached the results supporting that perceptions of performance risk as well as factors of brand loyalty and perceived fit influenced directly on purchase propensity in brand extensions context.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :