Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mağaza markalı ürün satın alan tüketiciler ile satın almayan tüketiciler arasında algılanan risk bakımından farklılık olup olmadığının incelenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1, İİBF2, İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde mağaza markalı ürünler perakendeciler için çok önemli bir stratejik araç konumunu almıştır. Buna rağmen mağaza markalı ürünleri ulusal markalardan daha düşük kalitede algılayan geniş bir tüketici kitlesi mevcuttur. Tüketicilerin mağaza markalı ürünlerin kalitesini daha düşük algılamalarına sebep olan temel faktörlerden birinin algılanan risk olduğu düşünülmektedir. Bilindiği gibi, algılanan risk tüketici satınalma davranışına etki eden önemli bir faktördür. Buradan yola çıkarak bu araştırmanın temel amacı, mağaza markalı ürünleri satın alan ve almayan tüketicilerin risk algılaması ve sosyodemografik özellikleri bakımından farklı olup olmadığını belirleyebilmektir. Bu araştırmada veri ve bilgilerin toplanmasında yüzyüze anket yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda 400 kişiye anket uygulanmıştır. Ancak yapılan değerleme sonucunda analize elverişli anket sayısı 310 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma hipotezini test edebilmek amacıyla ayırma analizi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Today store brands has taken a vital strategic tool position for retailers. Nevertheless there is a wide consumer mass that perceive store brands as lower quality than national brands. It has been tought that perceived risk is one of the basic factors of consumers’ perception of quality of store brands is lower. As known, perceived risk is an important factor that effects consumer purchase behavior. The main goal of this research is to identify if there is a difference between the consumers’ risk perception and socio-demographic attributes that purchase store brands and do not purchase store brands. In this research face to face survey method used to collect data and information. In this sense survey was applied to 400 people. However after the evaluation, 310 questionnaire were found suitable for analysis. Discriminant analysis was used to test the hypotesis of the research

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :