Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme çağinda diş ticarette rekabet için kümelenme stratejisi: türkiye’nin tarim kümelenmesi gerekliliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Rize Üniversitesi, Fındıklı MYO, öğretim üyesi1
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Kümeler; belirli bir alanda bulunan birbiriyle bağlantılı şirketlerin, uzmanlaşmış
tedarikçilerin, servis sağlayıcıların ve bağlı kurumların bir ülkede veya bir bölgede coğrafi olarak yoğunlaşmalarıdır. Kümeler; verimliliği, yeniliği ve rekabet gücünü artırdığı için ortaya çıkmıştır. Yeni küreselleşme dalgası, kümelenmelerin verimlilik, yenilik ve rekabet gücü üzerindeki önemini ortaya koymaktadır. Kümeler; şirketlerin, hükümetin ve diğer kurumların rekabet gücünün artırılmasındaki yeni rolleri konusunda bir düşünceyi temsil etmektedir. Bu makale; kümelenmelerin, dış ticarette rekabet gücü düzeyini nasıl artırdığını açıklamaktadır. Bölgesel kümeler, küresel ekonomik rekabet için potansiyel verimlilik kaynağı oluşturmaktadır. Bu nedenle, Türkiye, küreselleşme çağında daha fazla rekabet avantajı elde etmek için ekonomideki firmalar ve destekleyici kuruluşlar arasında işbirliğine dayalı etkileşimleri teşvik eden bir kümelenme programı oluşturmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, and associated institutions in a particular field that are present in a nation or region. Clusters arise because they increase the productivity, innovation and competitiveness. New wave of globalisation reveals the importans of clusters on productivity, innovation and competitiveness. Clusters represent thinking about new roles for companies, government, and other institutions in enhancing competitiveness.This article explains how clusters increase level of competition power at the foreign trade. Regional clusters represent a potential source of productivity to global economic competition. For that reason, Turkey, should establish a clustering program that stimulates the collaborative interactions of firms and supporting organizations in economy to produce more competitive advantages in the age of globalisation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :