Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kredi kartları ile yapılan satışların tekdüzen hesap planına göre muhasebeleştirilmesi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Kredi kartı kullanımının hızla arttığı ve nakit yerine kullanıldığı günümüzde, kredi kartlı satışların muhasebeleştirilmesi de güncelliği artan bir konu olmuştur. Ancak konuyla ilgili olarak literatürde farklı görüşler mevcuttur. Kimilerine göre hazır değer olarak kabul edilip “108 Diğer Hazır Değerler” hesabında izlenmesi uygun görülen kredi kartlı satış tutarları, kimilerine göre ise değer kaybına uğramaları nedeniyle “127 Diğer Ticari Alacaklar” hesabında izlenmesi daha uygun olmaktadır. Bu çalışmada da önce kredi kartı sözleşmelerinin mahiyetine yer verilmiş, daha sonra da kredi kartları ile yapılan satışların Tekdüzen Hesap Planındaki yerine değinilmiştir. Bu kapsamda konu, söz konusu satış tutarlarının üye firma hesabına kaydedildiğinde değer kaybına uğrayıp uğramaması çerçevesinde değerlendirilerek örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Today, the increasing use of credit cards as cash, and the accounting of sales with credit cards became a increasing up to date subject. However, there are different views on this subject in the literature. According to one view, the sales with credit cards are accepted as current assets and had better be screened through “108 Other Current Assets” account. For others, because the sales with credit cards undergone a devaluation, it had better be screened through “127 Other Trade Receivables” account. This work first gives information on the content of the credit card contracts, then describes the place of credit card sales in the (Turkish) Uniform Accounting System. In this context, the fore mentioned sale sums are investigated through the frame of devaluation when it is recorded to the member corporation’s account, and this situation is tried to be defined with examples.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :