Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kalkinma iktisadinin xx. yüzyildaki gelişim süreci, iktisat politikalarina etkisi ve son on yillik konjonktürün disiplinin geleceğine olasi etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Dicle Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

İktisatçıların tüm zamanlar boyunca ilgi alanları arasında yer alan kalkınma kavramı,
ekonomi literatüründe II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda tavan yapmış, ancak
1970’lerden itibaren popülaritesini tedricen yitirmiştir. Kalkınma iktisadı, toplumsal yaşamın siyasi–sosyal yönleri, kamu kesiminin yönetsel karar alma süreç–mekanizmaları ve ekonomik konjonktür ile her zaman yoğun ve karşılıklı bir etkileşim içerisinde olmuştur. Gerek ulusal gerekse de uluslararası ölçekteki iktisat politikaları üzerinde belirleyici etkileri bulunan kalkınma iktisadı, sosyal bir bilim dalı olarak ana akım iktisat teorisine yöneltilen bazı eleştirilerin bertaraf edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarla da yoğun etkileşim içerisinde olmuştur. Bu karmaşık ilişkiler örüntüsünün kalkınma iktisadının geçirdiği evrim ve dönüşümlerin ışığında analizi ve son on yıllık süreçte yaşanan iktisadî olayların disiplinin geleceği üzerindeki olası etkileri hakkında birtakım öngörülerde bulunulması, çalışmamızın konusunu teşkil etmektedir.

Özet İngilizce :

Development concept, which had taken part among the economists’ fields of
interest for all times, peaked in economics literature at the years following the II.
World War, but gradually lost its popularity from the 1970’s. Development economics had always been in a profound and reciprocative interaction with the politic–social aspects of communal life, the administrative decision making processes–mechanisms of public sector and the economic conjuncture. Development economics, which had deterministic effects on the economic policies both on the national and international scale, had also beenintensively interacted with the studies carried out for the purpose of eliminating some critics directed towards the mainstream economic theory. Analysing this complex pattern of relations under the light of the evolution and transformation experienced by
development economics and making propositions about the possible effects of economic incidents took place in the last decade on the future of the discipline constitutes the theme of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :