Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hegemonya ve güçler dengesi bağlamında uluslararası siyaset ve iktisat ilişkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

İktisadın siyaset üzerindeki etkilerini inceleyen geniş bir literatür olmasına karşılık, siyasetin iktisat üzerindeki etkileri, neo-klasik teorisinin hakim teori haline gelmesiyle akademik çevrelerde uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Konuyu uluslar arası iktisat bağlamında aldığımızda, çerçeveyi dünya ölçeğinde iktisat ve siyasetin karşılıklı etkileşimini araştıran bir disiplin olarak uluslar arası siyasal iktisat çizmektedir. Uluslar arası siyasal iktisat, uluslar arası siyaset ve uluslar arası iktisat gibi farklı disiplinlerin kesişim alanını oluşturan disiplinler arası bir saha olup, realizm, kurumsalcılık ve bağımlılık okulları açısından farklı yaklaşımlarla ele alınmakta ve uluslar arası alanda devletler ve piyasalar arasındaki etkileşimini çözümlemeye çalışmaktadır.

Özet İngilizce :

Although there is a wide range of literature which evaluates the impact of economics over politics, the opposite has been long neglected in academic quarters as the neo-classical theory has gained a hegemonic power. In the context of international economics, the framework for the relationship between these two academic fields has been drawn by international political economy (IPE). IPE is an interdisciplinary field which is predicated on such disciplines as political economy, international politics and international economics. It examines its subject-matters in the context of realism, intuitionalism and interdependency and analyses economic interactions of governments and international organizations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :