Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güvenilir bir para politikası stratejisinin kurumsal çerçevesi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Para politikası alanındaki modern çalışmalar, politika yapma sürecinin ardışık veya siyasal doğasının analizi üzerinde odaklanmaktadır. Bu çalışmaların bulgularına göre, güvenilirlik etkili bir para politikası stratejisinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Bu çerçevede geliştirilen politika önerisi ise, politikacılar ve/veya politika yapıcıların enflasyonist güdülerinden kaynaklanan güvenilirlik problemini çözümleyecek olan kurumsal düzenlemelerin yapılmasıdır. Söz konusu düzenlemeler dört ana başlık altında toplanabilir: Merkez bankasının bağısızlığı, takdir yetkisine karşı kurallar, şeffaflık ve hesap verme ve mali disiplin. Çalışmamızın konusunu, para politikasının güvenilirliğini ve/veya etkililiğini belirleyen bu düzenlemelere ilişkin değerlendirmeler oluşturmaktadır. Böylece, alternatif para politikası stratejilerini karşılaştırmada kullanılabilecek olan bir ölçüte ulaşabiliriz. Bu bağlamda, çalışmamız söz konusu ölçütün belirlenmesini amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Modern studies in the field of monetary policy focus on the analysis of sequential or political nature of policy-making process. According to the findings of these studies, credibility is an indispensible component of effective monetary policy strategy. The policy proposal set forth in this framework is to make the institutional designs that will solve the credibility problem resulting from inflationary incentives of politicians and/or policy-makers. The designs under consideration can be gathered under four main categories: Central bank independence, rules vs. Discretion, transparency and accountability and fiscal discipline. The evaluations related to these designs which are determining the credibility and/or effectiveness of monetary policy constitute the subject of our study. In this manner, we can attain a criterion that can be use for comparing the alternative monetary policy strategies. In this context, our study aims at determining the criterion mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :