Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmiş ülkelerde istihdam politikaları, esneklik arayışı ve etkileri

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

İstihdam ve işsizlik olguları ekonomik ve sosyal politikaların yapı taşlarıdır. Bu bağlamda son otuz yıl içerisinde toplumların ekonomik ve sosyal sorunlarını çözüme kavuşturmada başarılı olduklarını iddia etmek çok kolay değildir. Siyasi istikrar, ekonomik büyüme, tam istihdam, sosyal güvenceler ve ulusal dayanışma üzerine kurulu model değişim geçirmektedir. Makalede, bu değişimi unutmadan günümüzde istihdam politikalarında başarılı olan gelişmiş ülkelerin temel tercihleri değerlendirilmiş ve bu tercihlerin biçimlenişinde esneklik arayışı ve etkileri irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla istihdam politikalarına yansıyan esneklik arayışı; esnek istihdam, ücret esnekliği, istihdamın korunmasında esneklik ve sosyal güvencelerin esnekliği olmak üzere dört alt başlıkta değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Employment and unemployment are major parts of economic and social policies. In this sense, almost all of the societies at least have difficulties to solve economic and social problems since 1970’s. The model, based on political stability, economic growth, full employment, welfare payments and national solidarity, has been changed radically in the last thirty years. Without forgetting this change, basic preferences of successful national employment policies of developed countries are evaluated and particularly flexibility approach and its impact on employment are discussed in this paper. In this context, flexibility approach and its impact on employment is discussed in four sub-titles which are flexible employment, wage flexibility, flexibility of employment protection and flexibility of social security.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :