Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyon hedeflemesi ve türkiye’de uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Döviz kuru ve parasal büyüklüklerin ara hedef olarak kullanılmasının fiyat istikrarını sağlamada başarısız olması, alternatif bir para politikası stratejisi olarak enflasyon hedeflemesi stratejisini ortaya çıkarmıştır. Bu stratejiye göre, para otoriteleri para politikasını önceden ilan edilmiş ve orta vadeli sayısal bir enflasyon hedefini gerçekleştirmek için uygulamalıdır. Şeffaflık ve hesap verme de enflasyon hedeflemesinin çok önemli bileşenleridir. Enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması iki ön koşulun gerçekleştirilmesini gerektirir: Merkez bankası araç bağımsızlığına sahip olmalı ve enflasyon hedefinden başka bir nominal değişkene ilişkin taahhüdü olmamalı. Bu bağlamda çalışmanın amacı, enflasyon hedeflemesinin Türkiye’de uygulanabilir olup olmadığını göstermektir.

Özet İngilizce :

Exchange rate and monetary aggregates that have been used as an intermediate target have failed to achieve price stability, so inflation targeting has been occurred as an alternative monetary policy strategy. According to this strategy monetary authorities have to implement monetary policy for achieving predetermined and publicly announced medium term numerical inflation target. Transparency and accountability are also very important elements of inflation targeting strategy. A successful implementation of inflation targeting strategy necessitates realizing two prerequisites: The central bank should have instrument independence and should not commit to a nominal variable other than inflation target. In this context the aim of this study is to show whether the inflation targeting strategy applicable or not in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :