Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enerji tüketimi-iktisadi büyüme ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, İktisat Bölümü1, Yrd.Doç.Dr., Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Enerji faktörü, ürünlerin üretim sürecinde kullanılan önemli girdilerden biridir. Enerji tüketimi bir ülkenin gelişmişliğini gösteren göstergelerden biridir. Bu çalışmada seçilen 26 ülkenin iktisadi büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişkisine CADF ve CIPS testleri ile eş bütünleşme testi uygulanmıştır. 1980-2004 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. Uygulanan testlerin sonuçlarına göre, 26 ülke için enerji tüketimine uygulanacak iktisat politikalarının aynı zamanda iktisadi büyümeye yönelik iktisat politikalarının uygulanmasında da önemli katkıda bulunacağı tespit edilmiştir. İktisadi büyüme ile enerji tüketimi arasında eş bütünleşme testi sonucunda uzun dönem denge ilişkisinin olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

Energy factor is one of the important inputs that used during products production process. The consumption of energy is one of the indicators that show the development level of a country. In this study, CADF and CIPS tests and cointegration test are applied for the energy consumption and economic growth in 26 countries. We used 1980-2004 annual data. According to the results of these tests, in 26 countries, the economic policies that will be constituted by targeting energy consumption will also make important contribution to the application of economic policies targeting the economic growth. After the cointegration test, it has been observed that there is a long term stable between economic growth and energy consumption.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :