Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E-lojistik ve türkiye’de e-lojistik uygulamaları

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil M.Y.O2
Görüntülenme :
685
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih öncesi çağlardan bu yana varlığını sürdüren lojistik, işletme kavramı olarak literatürde yerini yeni almasına rağmen kapsam ve tanımında sürekli değişimler geçirmiştir. Müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen lojistik; küreselleşme, ilerleyen teknoloji ve artan tüketici bilinci ile şekillenen dinamik bir sektör haline gelmiştir. Bu durum işletmeleri, yenilikleri yakından takip etmeye zorlamaktadır. Bu çalışmada, lojistik firmalarının, faaliyetlerin de elektronik uygulamalar kullanmasıyla birlikte başarılarının ne derecede etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde lojistik kavramı, önemi, yönetim ve faaliyetleri; sonraki bölümde ise kısaca e-ticaretten bahsedilerek, e-lojistik faaliyetleri, yazılımları ve uygulamaları açıklanmıştır. Son bölümde, e-lojistik uygulayan Türkiye’nin öncü lojistik işletmelerine, çalışmanın amaçlarına uygun olarak elektronik posta yoluyla kapsamlı bir anket uygulaması yapılmıştır. Toplanan veriler değerlendirilip elde edilen bilgiler ve öneriler çalışmanın sonucunda gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Although logistics enduring from the prehistoric ages has a place in literature as a business term, its scope and definition evolved continuously. Logistics aiming at meeting customer’s wants and needs has become a dynamic sector shaped by globalization, developing technology and increasing consumer consciousness. This situation enforces businesses to follow innovations closely. The goal of this paper is to determine how the success of the logistic firms was affected after they used electronical applications in their activities. It includes three main parts.In the first part, In the first part, conception of logistics, its importance and management of logistics and its activities; in the following part mentioning e-trade shortly, activity of e-logistics, its applications, its software are defined . In the last part, an extensive survey for the Turkey’s leading logistics enterprises, which is appropriate for this paper’s objectives, is done by e-mail. Collected data is ccnsidered and obtained knowledge and suggestions are shown at the end.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :