Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların işyerini seçme kararını etkileyen faktörlerin önem derecesini belirlemeye yönelik bir araştırma: kocaeli örneği

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1, Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO2, Kocaeli Üniversitesi3, Sivil Havacılık Yüksekokulu4
Görüntülenme :
287
DOI :
Özet Türkçe :

Tarım toplumundan, sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru bir geçiş süreciyle birlikte, işletmelerin rekabet etme unsurları değişmiş, işletmeleri birbirinden farklı kılacak ve rekabette kendilerini öne çıkaracak yeni unsurlar arayışı içine girilmiştir. Bu durum da işletmeleri her alanda olduğu gibi insan kaynağı seçiminde de daha özenli olmaları, daha değişik metodlar uygulamaları gibi sonuçlar doğurmuştur. Günümüzde işletmeler, bir yandan kendi çalışan profillerini oluştururken, diğer yandan da çalışanların istediği işletme profilini oluşturma, ya da daha işe girme noktasında çalışanların birtakım beklentilerini de karşılama gibi durumları da dikkate almak zorunda kalmaktadırlar. Bu çalışmada konuya çalışan tarafından yaklaşılmış ve çalışanın demografik özelliklere bağlı olarak işyeri seçerken kararlarını etkileyen faktörlerin önem derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Konuya ilişkin olarak yapılan bir alan araştırması ile sonuçlar ortaya konulmuş, demografik özelliklere bağlı olarak işyeri seçim kararını etkileyen faktörler önem derecesine göre "önemli", "önemsiz" ya da katılımcılar açısından "kararsız" olarak derecelendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Together with a transition process from agricultural society to industrial society, from industrial society to towards a knowledge society, elements of the competitiveness of businesses has been modified accordingly and there has been search for new elements to distinguish businesses from each other and increase their competitiveness ahead of others. This case results in such that businesses, as in every field, are to be more cautious on selection of human resources and to apply different methods on this matter. Nowadays, while businesses are creating their own profiles, on the other hand, they have to take into consideration of the expectations of employees on enterprise profile or, to meet some expectations of employees at point of stepping into a job. In this study, our approach scrutinizes employee's side and, depending on employee's demographic characteristics; it is aimed to determine the importance degree of factors affecting decision making of employees to select their work places. The results is introduced together with of a field survey on this topic, and, depending on the demographic factors, factors affecting selection of employees for their work place is classified, based on importance degree, as "important", "insignificant" and "uncertain".

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :