Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi ve iletişim teknolojileri talebi: bir uygulama

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Bayburt Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, BAYBURT1, Arş. Gör., Bayburt Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, BAYBURT2
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve iletişim teknolojileri giderek artan bir şekilde günlük yaşama nüfuz etmektedir. Tüm iktisadi karar birimlerinin iktisadi davranışlarını önemli ölçüde etkileyen bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılması her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin hangi bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını ve ne sıklıkla kullandıklarını, bu araçları tercih ve talep etmelerinde etkili olan faktörleri belirlemek önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışmada açımlayıcı faktör analizi, anova ve t testi analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda gelir düzeyi, eğitim seviyesi ve ailede çalışan sayısı arttıkça bilgi ve iletişim teknolojilerine olan talebin arttığı görülmüştür. Aynı zamanda genç bireylerin, şehir merkezinde yaşayanların ve erkeklerin bilgi ve iletişim
teknolojilerini daha çok talep ettikleri sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Information and communication technologies are increasingly permeates daily
life. The use of information and communication technologies that significantly
affects the economic behavior of all units of economic decision is increasing day
by day. For this reason, which information and communication technology
tools and how often they are used and the identification of factors which affect
their choice and demand for these tools are so important. In this study
prepared for achieving these objectives, exploratory factor analysis, ANOVA
and t test analysis was performed. The results of analysis show that as the
income level, education level and number of employees in the family increases,
the demand for information and communication technologies are increasing,
too. At the same time, it is concluded that young people, people living in the
city center and men demand information and communication technologies
more.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :