Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin türkçeye uyarlaması

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Schmidt ve diğerleri tarafından geliştirilen “Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği’nin” Türkçeye uyarlanmasıdır. Uyarlama çalışmaları çerçevesinde öncelikle ölçek maddeleri araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiş, on dört uzmandan görüş alınmış ve çeviri, görüşler doğrultusunda değiştirilmiştir. Oluşturulan İngilizce ve Türkçe formlar iki hafta ara ile 32 araştırma ve öğretim görevlisi tarafından doldurulmuştur. İngilizce ve Türkçe formlar arasındaki korelasyon 0.98 bulunduğundan her iki ölçek eş değer kabul edilmiştir. Ölçek geçerlik-güvenilirlik çalışmaları için 291 öğretmene uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda ölçek 7 faktörden oluşmuştur. Ölçeğin Türkçe formu için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.96 olarak bulunmuştur. Sonuçta ölçeğin Türkçe formunun bu araştırma grubu için geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of the study is adaptation of the technological pedagogical content knowledge scale which was developed by Schmidt at all to Turkish. In order to adapt the scale, firstly scale items were translated to Turkish by the researchers. Then translation form was further modified by consulting fourteen specialists. English and Turkish forms of scale were both filled by 32 research assistants and instructors with two-week intervals respectively. Two forms were accepted as equal since the correlation between them was 0.98. The scale was implemented on 291 teachers for validity and reliability studies. The scale has seven factors, which was found as result of the exploratory and confirmatory factor analyses. In Turkish version of the scale alpha value was calculated as 0.96. Therefore, it can be concluded that Turkish version of the scale was reliable and valid. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :