Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin cinsiyete, sınıf düzeyine ve yaşlarına göre incelenmesidir. Araştırmaya, 163 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Afacan (2008) tarafından geliştirilen "Müzik Öğretimi Özyeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel istatistik yöntemleri ve t testi yapılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimine ilişkin özyeterlik düzeyi orta düzey çıkmıştır. Araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlikleri ile değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaş) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu ortaya koyulmuştur. Kadın öğretmen adaylarının özyeterlik inançları erkek öğretmen adaylardan daha yüksektir. Sınıf düzeyine göre, sınıf seviyeleri arttıkça müzik öğretimi özyeterliklerinin yükseldiği, bununla birlikte, yaş bakımından, 22–24 yaş grubundaki öğrencilerin müzik öğretimi özyeterliklerinin, 19–21 yaş grubundaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate elementary education pre-service teachers‟ self-efficacy beliefs by gender, grade level and age. Participants were 163 elementary education pre-service teachers. An instrument titled "Music Education Self-Efficacy Scale" (Afacan, 2008) was used as a means of data collection. Descriptive statistics and t test was used to analyze the data. Results revealed that elementary education pre-service teachers‟ music education self-efficacy was, in general, moderate. Results revealed that participants‟ self-efficacy beliefs differ by gender, grade level and age. Women‟s self-efficacy beliefs were higher than men. Junior (3rd year) students‟ self-efficacy was higher than sophomores (2nd year). Similarly, self-efficay scores of particiapants with an age of between 22 and 24 was higher than those with an age of between 19–21.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :