Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının grup çalışmalarına ilişkin algıları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi2
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğretmen adaylarının grup çalışmalarına ilişkin algıları, grup çalışmalarında etkili buldukları özellikler ve yaşanan problemler saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinde, farklı bölümlerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan 245 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ile toplanmıştır. Ayrıca 5 bölümden toplam 15 öğrenci ile 3 kişilik gruplar halinde yarı yapılandırılmış grup görüşmeleri yapılmıştır. Anket formları ve görüşmeler incelenmiş ve verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına göre grup çalışmalarının en etkili özelliklerinin grup önünde konuşma becerisi kazandırma, farklı bakış açılarını görme ve öğretmenlik becerisi kazandırma; en çok yaşanan problemlerin ise grupta bazı öğrencilerin çalışıp diğerlerinin görevini yerine getirmemesi, çekingen öğrencilerin geri planda kalması, bazı öğrencilerin kağıttan okuması ve anlamanın zorlaşması ile grup içi etkileşimde sorunlar yaşanması olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The study was designed to examine the ideas of preservice teachers concerning the effective features and problems of group work. The population of the study consisted of the 245 preservice terachers of Gazi University Vocational Educational Faculty. A questionnaire comprised of open-ended questions was used. In addition, 15 students, being 3 in each program, were interviewed in a group. The questionnaire and interviews were examined and content analysis method was used for the analysis of the data. The most effective features of group work were; the ability to talk in front of a group, knowing different ideas and attaining the experience of teaching. Also the problems of the group work were; taking over the same work by a few students, that other students cannot take their responsibility, working individual not group, some students read the presentation from the paper and difficult to understanding, and disagreement in the group communication.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :