Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretimin farklılaştırılmasında etkili bir strateji: katlı öğretim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sınıf Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı1, Öğr. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi dersine yönelik hazırlanan katlı öğretim tasarımının, öğrencilerin öğrenmesine, tutuma ve sınıf yönetimine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada örnek olay araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Malatya ili Ilıca ilçesi ilköğretim okulu üçüncü sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Veri toplamak amacıyla, öğretmen görüşme formu, öğrenci görüşme formu, gözlem formu ve son test kullanılmıştır. Öğretim tasarımı, Dün, Bugün, Yarın temasının dokuz konusu için katlı öğretim yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Öğretmen ilk olarak kısa bir sunum yapmış, ardından öğrenciler seviye gruplarına ayrılmıştır. Son olarak, her grup kendi seviyesine uygun hazırlanan etkinlikler yoluyla bireysel veya grup çalışması yaparak öğrenmelerini tamamlamışlardır. Araştırma bulgularına göre, katlı öğretim düşük ve yüksek öğrenme düzeyine sahip tüm öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde etkilemektedir. Etkinlikler seviyeye uygun olduğu için, tüm gruplar etkinlikleri rahatlıkla yapmışlar, bu da onların motivasyonlarını artırmıştır. Öğrenciler etkinliklere isteyerek ve severek katılmışlardır. 

Özet İngilizce :

 This study aimed to examine the effects of a tiered instructional design on classroom management, attitude and the learning level of students. The instructional program was prepared for an introductory science course for 3rd grade students. The case study research method was used. Observation form, teacher and student interview forms were used to collect data. The teaching program was planned using a tiered instruction method for nine subjects of the “Yesterday, Today, Tomorrow” curriculum theme. The teacher made a short presentation and then students were classified into ability groups. Finally, each group completed learning activity via individual and group tasks based on activities appropriate to their abilities. The results indicate that tiered instruction had positive effects on the learning outcomes of students. All groups completed the classroom activities easily, which increased their motivation. Students participated in activities voluntarily and enthusiastically. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :