Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenme nesneleri kavramına ilişkin geliştirilen örnek analojiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Mevlana Üniversitesi1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğrenme nesnelerini tanımlamak için kullanılabilecek örnek analojiler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 2010-2011 ve 2011-2012 öğretim yıllarında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 32 öğretmen adayının geliştirmiş oldukları analojiler içerik analizi yöntemi doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma betimsel yapıda nitel bir çalışmadır. Öğretmen adayları 15 farklı kavram ile ifade edilen 26 geçerli analoji geliştirmişlerdir. Analojilerin tamamında öğrenme nesnelerin tekrar kullanılabilirlik özelliğine vurgu yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to develop sample analogies which may be used to define the learning objects. Towards this aim, analogies developed in 2010-2011 and 2011-2012 academic years by 32 teacher candidates in Ahi Evran University Faculty of Education, Computer and Learning Technologies Education Department were examined by the content analysis method. The research is a qualitative study with a descriptive structure. The teacher candidates developed 26 valid analogies defining 15 different concepts. In all analogies, the re-usability of the learning objects was emphasized. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :