Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işbirlikli öğrenme yönteminin 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi “permütasyon ve olasılık” konusunda akademik başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi

Yazar kurumları :
Öğr.Gör. Aksaray Üniversitesi1, Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, ilköğretim sekizinci sınıflarda, permütasyon ve olasılık konusunun, işbirlikli öğrenme yöntemi ve geleneksel öğretim yöntemi ile işlenmesinin, öğrenci başarısı ile öğrencilerin kalıcılık düzeylerine etkileri incelenmiştir. Deneysel yöntemin, öntest-sontest kontrol gruplu modelinin kullanıldığı araştırma, 2006- 2007 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında, Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesindeki iki ilköğretim okulundan seçilen toplam 64 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Deney grubuna dersler İşbirlikli Öğrenme Yöntemi‟ nin Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği ile işlenmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi her iki gruba da ön test, son test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, akademik başarı açısından, işbirlikli öğrenme yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu ve deney grubundaki öğrencilerin öğrendikleri konuyu daha uzun süre hatırladıkları sonucuna varılmıştır. 

Özet İngilizce :

In this research, the effect of permutation and probability subject with cooperative learning method and traditional teaching method on the success and recall levels of 8th grade students was analysed. The model of experimental technique with pretest and posttest control group was used. Research was conducted on 64 students from two Primary School in Sulakyurt District of Kırıkkale Province in the second semester of 2006–2007 education year. The lessons in the experiment group were treated with Student Teams-Achievement Divisions technique. The achievement test which was developed as a measuring device, was applied to both two groups as pretest, posttest and permanence test. In the result of the research, it was concluded that the cooperative learning method is more effective than the traditional teaching method on the academic success and experimental group recall the subject that they learned longer time. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :