Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin bilim insanına yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Öğr. Gör. Dr. Maltepe Üniversitesi1, Yrd. Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi 2
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Chambers tarafından geliştirilen daha sonra pek çok araştırmacı tarafından farklı yaş grubundaki öğrencilere uygulanan “Draw A Scientist Test” (DAST) ölçeğini genişletip ilköğretim öğrencilerinin bilim insanına yönelik düşüncelerini hem çizim hem de açık uçlu sorular kullanarak değerlendirmektir. Çalışma deneysel olmayan nicel araştırma tasarımına sahip olup yapılış yöntemine göre tarama modelindedir. Çalışmada, örneklemden veri toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kırşehir ili merkezindeki iki farklı ilköğretim okulunun 4, 5, ve 6. sınıflarında öğrenim gören toplam 184 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, öğrenciler bilim insanını düzgün görüntüye sahip, laboratuvar önlüğü giymiş ve gözlüklü olarak çizmişlerdir. Öğrencilerin %60’ının bilim insanını erkek, %24’ ünün bayan olarak düşündüğü geriye kalan %16’lık kısmının da erkek veya bayan olmasının fark etmeyeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca bilim insanlarının kişisel özellikleri ve çalışma alanları gibi daha ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to extend DAST scale, developed by Chambers and applied by a lot of researcher in different fields. Another aim is to evaluate primary school students’view about scientists both by drawing and responding open-ended questions. This research has a quantitative design which is not experimental. According to practice this research is a survey model. A survey model was used to collect data. The questionnaire technique was applied to primary school students in order to collect data from sample. The sample of this research is 184 primary school students studying on 4, 5, and 6. grades in Kırşehir. The results of this research show that students drawn the scientist is a man who wears a white coat with glasses and study in a laboratory. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :