Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim bilgisayar laboratuarlarının ergonomik ilkelere göre incelenmesi: eskişehir ili örneği

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi 1, Yard. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki bilgisayar laboratuarlarının ergonomik ilkelere uygunluğunun incelenmesidir. Bu amaçla, daha önceden Türkçe’ye çevrilmiş olan “Bilgisayarlı Çalışma Ortamlarında Ergonomi Uyum Ölçeği” kullanılmış ve Eskişehir’de bulunan 30 ilköğretim okulunun bilgisayar laboratuarları OSHA ergonomik ilkelere göre incelenmiştir. Araştırma; çalışma pozisyonu, oturma araçları, giriş aygıtları, görüntüleme birimleri, çalışma alanı ve genel olmak üzere altı farklı boyutta gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda bilgisayar laboratuarlarının yeterli teknik ekipmana sahip ve çalışır durumda olduğu ancak çalışma pozisyonu ve oturma pozisyonu alt boyutlarında önemli eksiklikler olduğu görülmüştür. Elde edilen değerlere göre var olan durumların iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Özet İngilizce :

This study aims to evaluate the computer laboratories according to appropriateness of the ergonomic principles in the primary schools. US-OSHA Ergonomic Evaluation Checklist was used and 30 different elementary schools’ computer laboratories were evaluated in Eskişehir. The results were examined according to the dimensions of position while working, sitting position, input devices, place of monitors, working areas and general. Research results showed that computer labs have adequate technical equipment but the deficiencies in the dimensions of position while working and sitting positions were found to be significant. According to the research results some suggestions are offered to improve computer labs’. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :