Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin doğal afetler konusu ile ilgili kavram yanılgıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Rize Üniversitesi1, Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi2
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin Doğal Afetler konuları üzerinde kavram yanılgıları tespit etmektir. Çalışma grubu 20 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada, öğrencilere doğal afetler konulu bir zihin haritası yaptırılmıştır. Daha sonra onlarla zihin haritaları ile ilgili mülakatlar yapılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki öğrenciler doğal afetlerle ilgili bazı kavram yanılgılarına sahiptir. Buna ilaveten onlar kendi yörelerinde olan doğal afetler hakkında daha fazla bilgi sahibidir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine misconceptions of the fifth grade students on natural disasters. Study group are consist of 20 students. In this study, students made mind maps on natural disasters. Afterwards interviews with them were made regarding their mind maps. The results show that some student have misconcepts on natural disasters. In addition to this, students have more knowledge natural disasters in their own regions. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :