Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fatih projesine yönelik görüşleri değerlendirme ölçeği: güvenirlik ve geçerlilik çalışması

Yazar kurumları :
Assoc. Prof. Dr. Karadeniz Technical University1, Res. Assist. Mustafa Kemal University2, ICT Teacher. Öğretmen. Yalıncak Primary School3, ICT Teacher. Zeki Bilge Primary S
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) günlük yaşamın bir parçası haline gelmesiyle birlikte eğitim alanında da bir ihtiyaç haline gelmiştir. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülke, sınıfların teknolojik alt yapılarının geliştirilmesi ve teknolojinin eğitime entegrasyonu için çalışmaktadır. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı; BİT’in öğrenme ve öğretme sürecine etkili entegrasyonunu sağlamak amacıyla, “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)” projesini hayata geçirmektedir. Bu proje ile; fırsat eşitliğinin sağlandığı, bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu, teknolojiyle zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, projenin uygulayıcıları olan öğretmenlerin FATİH projesi hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Uzman görüşleri, faktör ve madde analizleriyle geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçek farkındalık, beklenti ve öngörü olmak üzere 3 boyuttan oluşmaktadır. Çalışmanın sonunda, öğretmenlerin FATİH projesi hakkındaki farkındalık, öngörü ve beklenti boyutlarından oluşan görüşlerini tespit etmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The Turkish Ministry of Education is now introducing Project FATIH to ensuring integration of ICT with learning and teaching processes. The principal objective of this Project is to set up learning environs, where equal opportunities are recognized, due regard is given to individual differences and classrooms are technology-enhanced. This study has entailed to the development of a scale for determining opinions of teachers, as the first-hand implementers, about the FATIH project. Expert opinions, factor and items analyses were used as basis for reliability and validity testing with this scale, which composed of 3 dimensions, namely, awareness, foresight and expectation. It can be used to determine the level of awareness, foresights and expectations of teachers about the FATIH project have been developed a scale valid and reliable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :