Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı branşlardaki alan öğretmenlerinin sosyal yapılandırıcı yaklaşımla bilim anlayışlarının geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Fakültesi2, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi3, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebi
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapmakta olan ve gökbilim kampı kapsamında mesleki gelişim sürecine dahil olan öğretmenlerin (1) süreç boyunca bilimin doğası ile ilgili görüşlerinde oluşan değişiklikleri ve (2) etkinliklerin uygulanma yöntemleri ve verimliliği ile ilgili görüşlerini incelemektir. Farklı branşlarda görev yapmakta olan 26 öğretmen astronomi kavramları ile birlikte bilimin doğasının belli boyutlarının açık düşündürücü bir şekilde kazandırıldığı ve farklı öğretim stratejilerinin kullanılanıldığı mesleki gelişim sürecine dahil olmuşlardır. Süreçte anket, alan notları, video kaydı ve yazılı dokümanlar kullanılarak elde dilen veriler nitel-yorumlayıcı yaklaşım kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları farklı branşlardaki öğretmenlerin katılımıyla oluşturulan ve bilimin doğasının astronomi kavramları ile entegre bir biçimde farklı öğretim yöntemleri kullanarak öğretildiği mesleki gelişim sürecinin öğretmenlerin bilimin doğası ile ilgli kendilerinde olan görüşleri sorguladıkları, bilimin doğası ie ilgili farklı paradigmaların varlığını gördükleri ve aşina olmadıkları etkili diğer öğretim yöntemleriyle tanıştıkları sosyal-yapılandırmacı bir ortam olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

The purposes of this study are to investigate (1) how teachers' nature of science views have changed during professional development process as a part of astronomy camp and (2) teachers' views on teaching strategies used throughout professional development process and effectiveness of those strategies. 26 teachers from different disciplines participated to the professional development process in which they learned basic astronomy and nature of science concepts using different teaching strategies based on integrated-explicit-reflective approach. Questionnaire, field notes, video records and written documents were used as data collection sources and were analyzed using qualitative-interpretive approach. Analysis of the data revealed that the professional development process, teachers learned astronomy and nature of science concepts using different teaching strategies based on explicit-reflective approach, created a social constructivist context for teachers where they question their own nature of science views, realize different paradigms about nature of science, and introduce with new teaching strategies they are not familiar with.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :