Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilimin doğası öğretiminde ilk adım: yeni toplum etkinliği ve uygulanışı üzerine tartışmalar

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı bilimin doğasının çeşitli boyutlarını derslerine açık-düşündürücü yaklaşım kullanarak entegre etmeyi planlayan, bu boyutları öğrenme kazanımlarından biri olarak düşünen fen alanı öğretmenlerinin özellikle dönem başında uygulayabilecekleri bir etkinliği bilimin doğasının hangi boyutlarının üzerinde durulabileceğini gösterecek şekilde tanıtmaktır. Kendi kurallarına göre yaşayan yeni bir toplumun bilim insanları tarafından keşfedilmesini içeren "Yeni Toplum" etkinliği bilimin doğası öğretim sürecine dahil olan ve hizmet içi-hizmet öncesi öğretmenlerden oluşan altı farklı grup üzerinde uygulanmıştır. Uygulamalardan elde edilen video kayıtları, gözlem notları, süreçte kullanılan etkinlik kağıtları, ve katılımcıların etkinlik ve süreç hakkındaki görüşleri araştırmacılar tarafından bilimin doğasının hangi yönlerinin nasıl öğretilebileceği açısından ele alınarak analiz edilmiştir. Farklı uygulamalardan elde edilen veriler bize Yeni Toplum etkinliğinin "Bilim İnsanının Yaratıcılığı, Öznelliği ve Bilimde Takım Çalışması", "Teori-Kanun-Olgu", "Bilimsel Metot ve Bilimde Şans Faktörü", "Gözlem ve Çıkarım", ve "Bilimsel Bilginin Değişebilirliği" boyutlarını açık-düşündürücü bir şekilde tartışmak için uygun sosyal bir ortam hazırladığını göstermiştir.

Özet İngilizce :

The fundemantal purpose of this study introduce a beginning of semester activity for science teachers oriented to integrate several aspects of nature of science to their teaching. Six different groups of in-service and pre-service teachers, involved in a nature of science instructional sequence, were the participants and The "New Society" activity entailing the discovery of a new society living with its own rules was implemented in the first class of these different instructional sequences. Data sources including video records, field notes, activity sheets, and participants' reflections on activity and the process of discovery were analyzed bearing in mind that how nature of science aspects can be communicated. Analysis of data showed that "New Society" activity created a social context for leading explicit-reflective discussions on "Creativity and Subjectivity of Scientist and Team Work in Science", "Theory-Law-Fact, "Scientific Method and the Role of Chance, "Observation and Inference" and "Tentativeness of Scientific Knowledge".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :