Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi

Yazar kurumları :
Yüksek Lisans Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi1, Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi 2, Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi3
Görüntülenme :
627
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde sorgulayabilen bireyler yetiştirmenin önemi bütün otoriteler tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu doğrultuda öğrencilerin günlük hayatlarında elde ettikleri deneyimleri ders içi öğrenmeler ile bütünleştirmek, hem öğrenmeyi kolaylaştıracak hem de hedeflendiği üzere sorgulayabilen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi mümkün kılacaktır. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı; ilköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde işlenen “Yaşamımızdaki elektrik” ünitesinin öğretiminde bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların, öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmaktır Bu doğrultuda ön test- son test yönteminin esas alındığı, bir deney ve bir kontrol grubuyla yürütülen deneysel bir çalışma uygulanmıştır. Çalışmaya 15 deney ve 15 kontrol grubu olmak üzere 30 öğrenci katılmıştır. Uygulama sonrasında elde edilen veriler SPPS 17.00 paket programı ile analiz edilmiştir. İşlem sonucunda bilimsel öyküler içeren eğitsel oyunların öğrencilerin akademik başarısında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık yarattığı gözlenmiştir. 

Özet İngilizce :

Today, the importance of training all individuals equipped with inquiry is accepted by the authorities. In this respect, approaching students’ classroom learning and everyday learning, both facilitate students’ better understanding and as it was aimed before, will make it possible to teach students with inquiry ability and help students to easily adapt changing scheme of the world. The main purpose of this study is to investigate the academic effect of educational games based on science stories in. the academic success of students in 7th grade elementary science class. In order to achieve that, an experimental study with pre-post tests was administered to an experiment group (N=15) and a control group (N=15) of middle school students. In conclusion, results of the study were analyzed with SPPS 17.00 version software. As a result of study, educational games with science stories revealed some significant differences between each group. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :