Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

5e öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yönteminin biyoloji dersi başarısına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mehmet Tunç Eğitim Kurumları1
Görüntülenme :
730
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; biyoloji dersinde 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yönteminin biyoloji dersi akademik başarısına etkilerini araştırmaktır. Ankara-Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerini sürdüren 11. sınıftaki 93 fen grubu öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. “Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji” ünitesi 1. deney grubunda 5E öğrenme modeli ile, 2. deney grubunda işbirlikli öğrenme yöntemi ile, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji” ünitesi akademik başarı testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; akademik başarı açısından 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntem arasında yapılandırmacı yaklaşımlar lehinde anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımın iki modelini karşılaştırdığımızda ise 5E öğrenme modeli ile işlenen derslerde öğrencilerin daha başarılı olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to research the effect of the 5E learning model and cooperative learning metod on academic achivement in biology lesson. In 2010-2011 school year 93 students who were in 3nd grade science field at Ankara Çankaya Milli Piyango Anadolu High School constituted the work group of the study. “Heredity, Genetic Engineering and Biotechnology” unit were worked by 5E learning model at 1th experimental group, by cooperative learning at 2th experimental group and by traditional teaching method at control group. Achievement test have been used as data collection tool in this investigation. Data were collected by applying achievement test at the beginning and the end of the investigation. The following results were obtained from this study: It has been emphasised that there is a meaningful difference between 5E learning method and cooperative learning method with traditional learning. It has been proved that 5E learning method is the best education model in terms of academic achievements in biology lessons.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :