Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti: iki özel hastanede karşılaştırmalı bir araştırma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Unv. İİBF İşletme1, Kırıkkale Unv. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme2
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, algılanan hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetine ilişkin yazın değerlendirmeleri kapsamında, Kırıkkale il merkezinde bulunan iki özel sağlık işletmesinde hizmet kalitesinin ve hasta memnuniyetinin karşılaştırmalı analizidir. Araştırma bulguları; sağlık işletmesinde beklenti-algı temelinde 800 hasta ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiş ve değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to make a comparative analysis of service quality and patience satisfaction with respect to the literature review of perceptive service quality and patience satisfaction in two privately owned health institutions in the center of the city of Kırıkkale. The findings of the study: 800 questionnaires were made face-to-face with the patients and evaluated in the private health institutions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :