Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de para arzı-banka kredileri ilişkisi: var analizi (1986-2010)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

Para arzının içselliği yaklaşımına göre, bir ekonomide para arzı; bireyler, işletmeler, bankalar ve merkezi otorite ilişkisi çerçevesinde belirlenmektedir. Para arzının yalnızca merkez bankası tarafından belirleneceği görüşünü savunan dışsallık teoremini reddeden bu yaklaşımda, banka kredileri ve para arzı ilişkisi teorinin özünü oluşturmaktadır. Bir ekonomide üretim yapısının devam edebilmesi için işletmeler tarafından talep edilen kredi, genel olarak bankalar tarafından karşılanmaktadır. Bankaların kredi talebine cevap vermesiyle ekonomide yeni mevduatlar oluşmakta ve bu da para arzındaki genişlemeyi beraberinde getirmektedir. Türkiye'de 1986-2010 dönemi banka kredileri ve geniş tanımlı para arzı verileri çeyrek dönemler halinde ele alınarak VAR analizi yapılmıştır. Analizde nedensellik testi sonuçlarına göre; banka kredilerinden para arzına doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiş olup, bu ilişki Vektör Otoregresif modelde kullanılan; etki-tepki ve varyans ayrıştırması testleriyle de doğrulanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Approach suggests that the endogeneity of money supply, money supply is determined by individuals, businesses, banks and the central authority. For the continuation of the production structure of an economy, the credit demand by businesses, the banks are covered by the general. The economy consists of new deposits and loans vermesiyle demand of the money supply expansion brings with it. Period 1986-2010 in Turkey bank loans and a quarter in a period of broadly defined money supply data were analyzed by taking VAR. According to the results of the analysis of causality test, the bank loans the money supply has been correctly identified a causal relationship, this relationship is used in the vector autoregressive model, the action-reaction has been confirmed in tests and variance decomposition.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :