Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şiirin milli bütünleştiriciliği ve nurullah genç’in “gülnâre” şiiri üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Şiir, tüm estetik değerinden öte bir dil ve kültür taşıyıcısıdır. Şiir, milletlerin tüm yaşam tecrübelerini bir estetik süzgecinden geçirip ona biçim giydirdikten sonra tarihin sonsuz sürekliliğine bir işaret olarak bırakır. Türk şiiri; M.S 8. yy.dan bu yana Türklerin hâkim olduğu tüm coğrafyaların, kültürlerin özünü dil içinde yoğurarak estetik malzeme halinde tekrar tekrar yeniden doğurmaktadır. Tanzimat'tan sonra her ne kadar Türk şiiri imparatorluk coğrafyasının etkilerinden kaçan, içe kapalı bir şiire doğru yönelmişse de özellikle Modern Türkiye Cumhuriyetine yakın imparatorluk topraklarının kültürel etkisini derinden derine söyleyişleri ile milli hassasiyetleri ile devam ettirmesini bilmiştir. Azerbaycan; tüm siyasal, politik ve global gelişmelerden bağımsız olarak algılandığında yaşayan Türklüğün kültürel çekirdeklerinden biri olarak Türk şiirinin sesidir. Bu ses " iki devlet tek millet" ifadesi ile dilimize pelesenk olmaya yakışan bir sestir. Ve bu ses modern şiirimizde de zaman zaman duyulmaktadır. Nurullah Genç'in "Gülnare" şiiri modern Türk şiirinin bilincinde Azerbaycan'ın ne kadar canlı bir "aşk"la yaşadığını göstermesi bakımından dikkate değerdir. Hem dil, üslûp bakımından hem de milletler arasındaki dil kültür bağlılığını göstermesi açısından önemlidir. Biz bu çalışmamızda "Nurullah Genç"in "Gülnâre" şiiri çerçevesinde şiirimizdeki Azerbaycan algısı üzerine bir inceleme denemesi yapmayı hedefledik.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Apart from its aesthetical value, poetry is the representation of language and culture. Turkish poetry is the reproduction of all the lands and cultures the Turks dominated, by uniting them within the language as an aesthetical value. After the period of Tanzimat (Reforms), Turkish poetry directed itself to a more conservative and a more away-from-Ottoman-poetry-effect nature. However, the effect of Ottoman poetry effect continued to influence the modern Turkish poetry covertly. Azerbaijan, taken apart from political and global developments, is the voice of Turkish poetry as the cultural center of Turkic world. This voice came to be known as "two states, one nation." The poem "Gülnare" by Nurullah Genç pictures how Azerbaijan lives in such a passionate way in modern Turkish poetry. In this paper, it is aimed to analyze the perception of Azerbaijan in Turkish poetry focusing on the poem "Gülnare" by Nurullah Genç in terms of its language and style.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :