Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel ve ulusal ölçekte yurttaş-yönetim ilişkilerinin dönüşümü

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Buyurgan" yönetim mekanizmaları geçerliliğini yitirirken artık "danışan" ve "birlikte" karar alan yönetim modelleri yeryüzüne hızla egemen olmakta; yöneten-yönetilen ilişkileri giderek artan bir ivmeyle daha demokratik bir içerik kazanmaktadır. Deyim yerindeyse, özellikle gelişmiş demokrasilerde yerel ve ulusal yönetimler alacakları her kararın öncesinde yurttaşın "gözünün içine bakmaktadırlar." Bu durum yalnızca gelişmiş demokrasilerde değil, gelişmekte olan demokrasilerde de kendini göstermektedir ve yurttaş giderek siyasal-yönetsel sistemin merkezine yerleşmektedir. Farklı ülkelerde kamu yönetiminin yerel ve ulusal ölçekte olabildiğince "demokratik", "etkin", "verimli" olması konusunda çalışmalar yoğunlaşırken, bu beklentileri karşılayabilecek yeni modeller de geliştirilmektedir. OECD gibi uluslararası kuruluşların da "yurttaş odaklı yönetim" veya "yurttaş ilişkileri yönetimi" konseptine uygun pratikler üzerinde çalıştığı bilinmektedir. Türkiye'nin yerel ve ulusal ölçekte bu yaklaşımları uygulama çabaları da son yıllarda yoğunlaşmıştır. Ancak, demokratiklik, etkinlik ve verimlilik tartışmaları çerçevesinde yürütülen çalışmalarda bir oydaşma başarılamamıştır. Çünkü, başta demokratiklik olmak üzere yapılan reformların "dozu" konusunda önemli sorunlar ve tartışmalar yaşanmaktadır. Bu gelişmelerde yurttaşın rolü de, ne yazık ki oldukça etkisiz kalmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

While the "commander" governing mechanisms loose their effectiveness, "consulting" and "taking co-decisions" government models are speedly dominating all over the world; the relations between the governor and the governed are increasingly getting more democratic contents. By the proper saying, especially at the developped democracies, the local and national governments attach much importance "to the opinions of citizens" when they make new arrangements (decisions). This situation shows itself not only in the developped democracies but also in the developping ones. And the citizen settles himself more and more in the centre of political governmental system. As the studies upon public management at the local and national scale getting denser and as possible as "democratic", "effective" and "efficient", new models which correspond these expectations are being developped in different countries. Also it is known that international institutions like OECD, are studying on the practices suit the concept of "citizen-focused" governing or "the government of the citizen relation". At the local and national scale, this kind of practising appriciations of Turkey are also speeding up in recent years. But any consensus couldn't be gained about works upon "democratization", "effectiveness" and "efficiency". Because important problems and discussions about the "dose" of reformings related to democratization are being experienced now. Unfortunately, in this process the role of citizen too, has stayed rather ineffective.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :