Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel çevre sorunlarına karşı bir çözüm önerisi: akıllı binalar

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi 1
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Sürdürülebilir bir kent yaratabilmek için ketlerin geleceği ve kentsel yaşam kalitesini yükseltebilmek, günümüzün önemli tartışma konuları arasında yer almaktadır. Bu sebeple kentleşmeyle ortaya çıkan çevresel sorunların çözümü de sürdürülebilir bir kent yaratabilmenin temelini oluşturmaktadır. Ekolojik kent yaratabilmek için, yeşil alanlarının arttırılması, temiz enerji kullanımının teşvik edilmesi, çevre dostu teknolojinin kullanılması, ekolojik tabanlı kentsel-mekansal ve mimari yapıların planlama ve tasarımı, çevre dostu malzemelerin kullanımı gibi sıralayacağımız çok farklı alanları içine alan bir bütünlük gerekmektedir. Bu nedenle de çalışmamızda kentsel çevre sorunlarının varlığına karşılık, binaların enerji performanslarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım olanaklarını, ulusal ve uluslararası alanda sürdürülebilir bir kent için nasıl bir yapılaşma faaliyetleri yürütülmekte olduğu üzerinde durulacaktır. Anahtar Ke

Özet İngilizce :

Being able to improve the quality of urban life and the future of cities for creating a sustainable city are among today’s important discussion subjects. So, the solution of environmental issues appearing as a result of urbanization forms the basic of creating a sustainable city. For creating an ecological city, an integrity that includes different fields like increasing the green lands, encouraging the usage of clean energy, the usage of ecofriendly technology, the plan and design of ecological based urban-spatial and architectural structures is needed So, our study will be about the energy performance of the buildings, the usage of renewable energy sources and how a structuring activity has been performed for a sustainable city in national and international fields taking into account the urban environmental issues.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :