Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentleşme sürecinde hemşehrilik olgusu ve mekânsal kümelenmede yeniden üretilen kimlik

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1
Görüntülenme :
1026
DOI :
Özet Türkçe :

Özellikle kırdan kente yer değişimi sonrası ile birlikte algılana gelen göç olgusunun Türkiye özelinde hızlı bir şekilde görülmesi 1940'lıların başına denk gelmektedir. Ancak bu sosyal olgunun yaşanmasında ekonomik anlamda kentte iş bulma arayışının dışında toplumsal ve kültürel içerimleri de yapısında bulundurmaktadır. Bu bağlamda sosyal bir ilişki ağı olarak kente göç sonrasında oluşan hemşehrilik olgusu da zamanla kente tutunma amacını taşıyan güçlü bir bağ oluşmasını sağlamıştır. Bu çalışmada öncelikli olarak kentleşme olgusunun Türkiye'deki görünümlerini tarihsel anlamda irdeleyerek, hemşehrilik olgusunun mekânsal kümelenme kavramı ile ilişkisine dair bilgiler sunulacak ve bu bağlamda kentte üretilen göçmen kimliklere yönelik olarak erkek egemen toplumun genel kalıpları etrafında cinsiyetçi bakış açısıyla nasıl biçimlendirilmiş olduğu tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

The phenomenon of migration was started to be observed in Turkey in the early 1940s with the rapid movement of people from rural to urban areas. However, this social phenomenon stemmed from not only the desire to find job in the city but also various other social and cultural factors. In this respect, the phenomenon of townsmanship, which emerged after the urbanization process as a network of social relations, gradually paved the way for a strong reciprocal tie aiming at surviving the city. In this study, information will be provided about the relationship between the phenomenon of townsmanship and the concept of spatial clustering by analyzing the historical aspects of urbanization in Turkey and, in this respect, how immigrant identities produced in the city are shaped through the sexist viewpoint around the general patterns of the male-dominant (patriarchal) society will be discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :