Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Heidegger bir varoluşçu muydu?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Heidegger, düşüncesi boyunca, her ne kadar fundamental ontolojinin izlerini sürmek istemişse de, onun felsefesini başlıca fenomenoloji ve hermeneutik gibi geleneklerden ayrı ele almak hemen hemen olanaksızdır. Bunun yanında, Fransız düşüncesinin belirgin etkisiyle, Heidegger felsefesi daha sonra varoluşçulukla birlikte de anılmıştır. Özellikle Kojève, Hegel felsefesini Heidegger üzerinden yorumlayarak Heidegger felsefesindeki varoluşçu temalara yönelmede öncülük etmiştir. Buradaki amacımız, Heidegger’in itirazlarını gözden kaçırmaksızın, varoluşçuluğun onun düşüncesinden ne ölçüde beslendiğini göstermek olacaktır.

Özet İngilizce :

Although throughout his thought Heidegger tried to trace fundamental ontology, it is nearly impossible to mention his philosophy without referring traditions like phenomenology, hermeneutics etc. In addition to this, with the particular influence of French thought, Heidegger’s philosophy has been frequently associated with existentialism. Especially Kojève, who interpreted Hegel’s philosophy through Heidegger, had led us to consider the existentialist themes in Heidegger’s thought. The main purpose of this article is to show how existentialism derived from Heidegger’s thought without disregarding his objections.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :