Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divine foreknowledge and human freedom in leibniz philosophy

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1, İlahiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

 Philosophers and theologians wrestled with issues concerning free will and determinism, and they exercised a considerable skill and imagination in attempting to resolve them. They not only discussed, with great insight, the problems of causal determinism and the difficulties in ascribing truth value to sentences about the future, but, in addition, they pondered yet another form of determinism: Whether God‟s foreknowledge determines all events in the World. Although contemporary philosophers have addressed this issue, the attention given it between the fourth and the seventeenth centuries remains unequalled. This article aims to investigate seventeenth century philosopher Gottfried W. Leibniz‟s discussion of divine foreknowledge and human freedom.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 Filozof ve teologlar hür irade ve determinizmle ilgili problemler üzerinde büyük bir çaba harcamış ve onları çözme doğrultusunda dikkate değer bir başarı ve yaratma gücü ortaya koymuşlardır. Bu insanlar, kozal determinizmin içerdiği problemleri ve gelecekle ilgili hükümlerin doğruluk değerini belirlemenin zorluklarını büyük bir kavrayışla tartışmakla kalmamış, buna ek olarak, determinizmin başka bir şekli üzerinde de uzun ve titiz düşünmeler gerçekleştirmişlerdir ki, o da Tanrı‟nın önbilgisinin dünyadaki olayları belirleyip belirlemediği sorusudur. Her ne kadar çağdaş filozoflar bu problemle ilgilenmekte ise de, onu çözmek için dördüncü ve onyedinci yüzyıllar arasında harcanan dikkat ve çabanın bir benzeri halen bulunmamaktadır. Bu makale, onyedinci yüzyıl filozofu Gottfried W. Leibniz‟in ilâhi önbilgi ve insan hürriyeti ile ilgili tartışmasını ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :