Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretım coğrafya dersı doğal sıstemler konu alanı atmosfer ve iklım ünıtesı başarı testı gelıştırme çalışması

Yazar kurumları :
KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı1, DEÜ, Buca Eğitim Faültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi An
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Coğrafya dersi "Doğal Sistemler konu alanı "Atmosfer ve İklim Ünitesinde öğrenci başarısını ölçebilecek bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. MEB T.T.K. Başkanlığı tarafından 2005 yılında yayımlanan Coğrafya Programı'nda yer alan "Doğal Sistemler" konu alanı "Atmosfer ve İklim" ünitesinin hedefleri ve davranışları belirlenmiştir. Bu hedef davranışlar dikkate alınarak 5 seçenekli çoktan seçmeli denemelik maddeler oluşturulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda gözden geçirilen testten bazı sorular çıkarılmış, bazı soruların seçeneklerinde düzeltmeler yapılmıştır. Böylece "Atmosfer ve İklim" konusu ile ilgili olarak 50 maddelik denemelik ölçek hazırlanmıştır. Deneme uygulaması bir Lise, bir Süper Lise ve bir Anadolu Lisesi olmak üzere 7 adet 9. sınıf ve 257 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonra elde edilen veriler ışığında madde analizi yapılmıştır. Madde analizinde her bir maddenin ayırıcılık ve güçlük indisleri hesaplanmıştır. Ayırıcılık indisi .20'nin altında olan maddeler, testten çıkarılmıştır. Böylece 18 madde geçerli ve güvenilir bulunmayıp testten çıkarılmıştır. Kalan 32 madde üzerinde hesaplanan güvenirlilik katsayısı (KR 20) .91 olarak hesaplanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to develop a scale for measuring student achievement about Natural Systems in the subject of "Atmosphere and Climate" Unit. The attitudes a goal about Natural Systems in the subject of "Atmosphere and Climate" Unit that is in MEB T.T.K. Administration's Geography Programme in the year of 2005, are considered. Caring these goal attitudes they made 5 altenativeal multiple choices, scanning the test in the ideas of an expert some questions are corrected. In this way a 50 items model scale is prepared about the subject of "Atmosphere and Climate". This model application is tried upon including seven 9th graduate and 257 students-a high school, a superior high school and anotolian high school. Then, they analysed the items in the knowledge of the datums. In analysing the items, each items discriminate and difficulty index are calculated. The items that have 20 discriminate index are taken away from the test. In this way 18 items aren't decided to be valid and reability, so they are taken away from the test. The realibity coefficient about the rest 30 items is calculated as 91.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :