Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okul müdürlerinin genel öz yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (rize örneği)

Yazar kurumları :
KTÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu müdürlerinin genel öz yeterlik inançlarında öğrenim durumu, yöneticilik kıdemi, atanma türü, aldıkları hizmetiçi eğitimler ve kullandıkları güç kaynakları açısından farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. Rize il genelinde yetmiş iki ilköğretim okulunun müdürlerinin genel öz yeterlik inançları belirlenmiştir. Araştırmada Aypay (2009) tarafından Türkçe'ye uyarlanıp geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan "Genel Öz yeterlilik Ölçeği" kullanılmıştır. Bulgular okul müdürlerinin genel öz yeterlik inançlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca uzmanlık ve ödüllendirme güçlerinin kullanımının öz yeterliği olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Müdürlerin yüksek öz yeterlik inançlarının öğretmen ve öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediğinin araştırılması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to examine whether there are differences in the self-efficacy beliefs of primary school principals regarding to their educational level, professional seniority, type of appointment, inservice training received on school management and use of power types. General self-efficacy levels of seventy-two principals were determined in the province of Rize . General Self-Efficacy Scale were used for data collection, its validity and reliability were analysed and adapted for Turkish by Aypay (2009). The findings prove that the principals have high general self-efficacy beliefs. In addition, it is specified that the use of expert and rewarding powers positively effect them. It is recommended to investigate how the principals high self-efficacy beliefs effect teachers and students' performances.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :