Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cinsiyet, başarı ve sosyal beceri / gender, achievement and social skill

Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

İlkokul 4 ve 5.sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerinin cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin ve ders başarıları arasındaki ilişkinin incelendiği bu araştırma 2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Kdz Ereğli merkez ilköğretim okullarında tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 223 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Örneklemin 110’u kız, 113’ü erkek öğrencilerden oluşmaktadır. İlköğretim öğrencilerinin sosyal beceri davranışlarının belirlenmesi amacıyla Kocayörük (2000) tarafından geliştirilen Sosyal Beceri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kız (68,90) ve erkek (65,76) öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Kız öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi yılsonu başarı puanları ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki yüksek ilişki (0,58) varken, erkek öğrencilerin (0,37) orta düzeyde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri yılsonu başarı notları arasında sosyal beceri düzeyi ile en yüksek ilişkili olan kız öğrenciler için Sosyal Bilgiler dersi iken (0,58), erkek öğrenciler için Fen ve Teknoloji dersi (0,47) oluşu ilgi çekicidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research, in which it was examined whether the social skills of elementary school 4th and 5th Grade students differed by gender and in which the relationship between their social skills and achievement was examined, was made with some 223 students selected by random sampling at the elementary schools at the center in Kdz. Ereğli in the spring semester of the 2010-2011 academic year. The sample comprises 110 female students and 113 male students. Social Skill Scale developed by Kocayörük (2000) was used to determine the social skill levels of elementary children. As a result of the research, a significant difference was found between the social skill levels of female (68,90) and male (65,76) students. While there was a high correlation between the year-end achievement points of female students for the Social Studies course and their social skill levels (0.58), it was concluded that this was moderately correlated in male students (0.37). In addition, it is remarkable that among the year-end achievement grades of Social Studies, Turkish, Mathematics and Science and Technology courses, the one with the highest correlation with the social skill level was the Social Studies course for the female students (0.58) and it was the Science and Technology course for the male students (0.47).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :