Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Televizyon müzik programlarının ergenlerin tüketim davranışlarına etkisi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
606
DOI :
Özet Türkçe :

Bu tarama çalışmasında, televizyon müzik programlarının Türkiye'deki ergenlerin tüketim davranışlarına etkisi araştırılmıştır. Makalede; TV müzik programlarının tüketimi, bu programların müziksel ve müzik dışı tüketime etkisi olmak üzere başlıca üç boyut mercek altına alınmıştır. Araştırma örneklemini, Bolu ilinde tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 13–16 yaşları arasındaki 110 ergen oluşturmaktadır. Araştırma verileri, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin tanımsal istatistiklerine göre; araştırma grubunda yer alan ergenlerin büyük çoğunluğu, popüler müzik türlerinin ve kliplerin yayınlandığı müzik kanallarını/televizyonlarını tercih etmektedir. Katılımcıların yaklaşık yarısı, müziksel tüketimlerinde TV müzik programlarından etkilenmektedir. Müzik programları ergenlerin en çok; 'müzik dinleme gereci satın alma', 'internetten parça indirme' ve 'CD/VCD/kaset satın alma' davranışlarını etkilemektedir. Katılımcıların yaklaşık üçte biri de, müzik dışı tüketimlerinde TV müzik programlarından etkilenmektedir. Bu bağlamda müzik programları ergenlerin en çok; 'saç stili oluşturma', 'dergi satın alma', 'giyim eşyası satın alma', 'gazete satın alma', 'şarkıcı/müzisyen imgeli ürünleri satın alma' ve 'aksesuar/takı satın alma' davranışlarını etkilemektedir. Bazı tüketim davranışlarında 'cinsiyet', 'ikamet edilen yer' ve 'her iki ebeveynin çalışma durumuna' göre anlamlı fark bulunmuş; 'aylık gelire' göre ise anlamlı fark saptanmamıştır.

Özet İngilizce :

In this survey has been researched the impact of television music programs on the consumption behaviors of adolescents in Turkey. Three fundamental points have been concentrated on in the article; these are consumption of TV music programs, impact of these programs on musical and non-musical/general consumption. The research samples consist of 110 adolescents between 13 and 16 selected by random sampling in Bolu province of Turkey. Survey data has been collected through a questionnaire composed of open and closed ended questions. According to the descriptive statistics of the data, the majority of the adolescents prefer music channels/televisions broadcasting popular music genres and clips. Roughly the half of the adolescents is influenced by TV music programs in terms of their musical consumptions. Music programs affect mostly the behaviors of adolescents such as 'buying media for listening music', 'downloading audio tracks from internet' and 'buying CD/VCD/cassettes'. Furthermore, one third of adolescents are influenced by TV music programs in terms of their general consumptions. Music programs affect mostly the behaviors of adolescents within this context such as 'hair styling', 'buying magazines', 'buying cloths', 'buying newspapers', 'buying products bearing images of singers/musicians', and 'buying accessories/jewels'. There have been significant differences among some consumption behaviors in terms of 'gender', 'location of residence' and 'employments status of both parents', while no significant differences in terms of 'monthly income' could be detected.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :