Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dil olarak türkçe öğretimi amaç ve sorunlar (hindistan örneği)

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü.1, GaziosmanpaĢa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Hindistan‟daki üniversite öğrencilerinin Türkçe öğrenme amaçlarını ve yaşadıkları sorunları belirlemek hedeflenmiştir. Araştırma, tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hindistan Jawaharlal Nehru Üniversitesi‟nin çeşitli birimlerinde öğrenim gören ve Türkçe dersini -ikinci dil öğrenmek için- alan 116 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilme amaçlarını ve öğretiminde yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu, öğrencilere araştırmacılar tarafından elden ulaştırılmıştır. Elde edilen veriler, gruplandırılmış ve bu yanıtlara katılım düzeyi frekans ve yüzde değerleri ile belirtilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerden, katılımcıların Türkçeyi öğrenme amaçları arasında bir meslek sahibi olma, Türk tarihini, kültürünü ve medeniyetini merak ve tanıma, çok dilli olma, Türkiye‟yi tanıma ve ziyaret etmenin öncelikli olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, katılımcıların Türkçe öğrenirken daha çok gramer alanında, konuşma ve kelime hazinesi eksikliği alanlarında sorun yaşadıkları gibi önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to determine the aims and problems of learning Turkish of university students in India. The study has been conducted according to investigation model. The subject group of the study is 116 students who are learning Turkish as second language from different departments of Jawaharlal Nehru University in India. A questionnaire developed by researchers to determine the problems of teaching problems and learning goals of Turkish as a foreign language, has been used as data collection instrument of the study. The questionnaire has been delivered to student by researchers. Obtained data has been grouped and the frequencies and percentages have been determined. As the result of the study it is determined that "gaining a profession‟, "learning Turkish culture, history and civilization‟, "concern‟, "multilingualism‟, "visiting and recognizing Turkey‟ are among the prior reasons. Besides, it is also concluded that while learning Turkish, they difficulties in grammar, speaking and vocabulary.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :