Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ana sınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarının belirlenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü.1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Okul öncesi eğitimde yer alan okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, çocuklarda okuma ve yazma becerilerinin gelişimi açısından önemlidir. Araştırmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarının belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini; Ankara ili merkez ilçelerindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Ankara'nın merkez sekiz ilçesindeki 65 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 173 anasınıfı öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Alisinanoğlu ve Bay (2007) tarafından geliştirilen "Ana Sınıfı Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin yeterlilik algılarında, yaşlarına ve mezun oldukları okul türlerine göre anlamlı farklılık olmadığı (p>0.05), öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre ise anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır(p<0.05). Araştırmanın sonucuna göre önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The preparatory work for reading and writing in preschool education is significant in terms of the development of children's reading and writing skills. The aim of this research is to identify competence perception about preparatory work for reading and writing preschool teachers of the working in primary schools of Ministry of National Education. The universe of the research is consist of the preschool teachers working in preschools in Central districts of Ankara City. Tha sample of the research is consist of 173 preschool teachers working in 65 primary schools in 8 central districts of Ankara City. The data of the research was collected via " The Scale of Identfying Preschool Teachers' Competence Perception about Preparatory Works for Reading and Writing" developed by Alisinanoğlu and Bay (2007). According to research results, we conclude that there is no significant difference in their competence perception in terms of their age and the type of the school they graduated from ( p>0.05), on the other hand, there is significant difference according to their vocational seniority. We have made suggestions according to the research results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :