Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin yeni program hakkındaki görüşleri: trabzon örneği

Yazar kurumları :
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü1, , KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretim programının pilot çalışma yapılmadan ülke genelinde uygulama-ya girmesi beraberinde birtakım sorunlar getirmiştir. Bu sebeple ortaöğre-tim yent programı hakkında öğretmen düşüncelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma modeli kullanılırken, araştır-ma yöntemi olarak survey (tarama), araştırma tekniği olarak da anket kullanılmıştır. Araştırma 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Trabzon iline bağlı 10 ilçedeki bütün ortaöğretim okullarını kapsamaktadır. Bunun için bu ilçelerdeki 57 okulda görev yapan 66 bay ve 33 bayan öğretmene anket uygulanmıştır.Araştırmada öğretmen anketinden elde edilen veriler ışığında, öğretmenler programın eksikleri olduğunu ve düzenlemeler gerektiğini düşündükleri tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda program geliştirme uzmanlarına ve öğretmenlere bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The new geography curriculum brought about some problems throughout the country as it was introduced without any pilot study. For this reason, the present research aimed to investigate secondary school geography teachers' reflections on the new curriculum. This is a quantitative research using a questionnaire survey. The research covers 57 secondary schools in central Trabzon and its districts during 2005-2006 educational year(s) and the teachers involved in this research are 66 males and 33 females. The research shows that according to secondary school teachers, the new curriculum needs some certain amendments. At the end of the research, some further suggestions are presented.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :