Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rus miralayı putyata’nın, amerikalı misyonerlerin anadolu’daki faaliyetlerine ilişkin raporu (1895)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Amerikalı misyonerler Osmanlı topraklarına geldikten sonra araştırma faaliyetine girişmişler ve yoğunlaşacakları hedef kitle olarak Ermenileri belirlemişlerdir. Misyonerlerin Osmanlı topraklarındaki çalışmalarının önemli bir uzvunu eğitim konusu teşkil etmiştir. Bu doğrultuda, çeşitli seviyelerde çok sayıda okul açmışlardır. Ancak okullarında verdikleri eğitimle, Osmanlı Devleti'nde sosyal ve siyasi manada birçok sıkıntının yaşanmasına sebep olmuşlardır. Diğer faktörlerle birlikte Ermeni ayaklanmalarının fikirsel zeminini hazırlamışlardır. İsyanları ve isyanlara karşı Osmanlı Devleti'nin tutumunu çarpıtarak batı kamuoyuna aktarmışlardır. Ermenileri Amerikan menfaatleri doğrultusunda kullanmışlardır. Rus Miralayı Putyata yazmış olduğu 1895 tarihli raporunda Amerikalı misyonerler, Osmanlı Devleti'ndeki faaliyetleri ve misyonerlerin Ermenilerle ilgili olan çalışmalarına yönelik önemli bilgiler vermiştir. Ayrıca Amerikan okullarının yapılandırılmasını, her bir kademede okutulan derslerini ve içeriklerini izah etmiş, bu konudaki yorumlarını dile getirmiştir.

Özet İngilizce :

American missionaries began searching activities after they had come Ottoman Land and they determined Armenians as a target group. The important part of Missionaries' studies on Ottoman Land was education. In this direction, they opened many schools in various levels. But they caused many problems in social and political life in Ottoman Empire as a result of their education at schools. With other factors, this situation prepared the ideological background of Armenian Revolt. They reflected Western public opinion by distorting their revolts and reflections of Ottoman. They used Armenians for American benefits. Russian Colonel Putyata informed in his report at 1895 about American Missionaries, their activities on Ottoman and their works about Armenians. In addition, he explained American schools, lessons and contents in every level and he commented on this subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :