Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gürcü edebiyatında leyli–mecnun konusu

Yazar kurumları :
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Gürcü edebiyatı, Doğu edebi geleneklerinden alınmıĢ arketip olay örgüleri, arketip karakterler ve arketip simgeler bakımından zengin bir mirasa sahiptir. Makalede 17. yüzyıl Gürcü Ģairi Birinci Teymuraz'ın "ლეილმაჯნუნიანი" (Leilmacnuniani) = "Leyli-Mecnunname" manzumesinin incelemesine yer verilmektedir. Manzumenin arketip kaynaklarının belirlenmesine yönelik yeni bilimsel giriĢimlerde bulunularak, özgün bilimsel hükümlere varılması amaçlanmaktadır. Adı geçen eserin nazire mi, tebdil mi, intihal mi yoksa orijinal mi olduğu; daha çok hangi müellifin/müelliflerin bu konudaki eserinden/eserlerinden esinlendiği hususunda yeni sonuçlar açıklanmaktadır. Makalede 12. yüzyıl ünlü Azerbaycan Ģairi Nizami Genceli'nin "Leyli ve Mecnun" mesnevisinin Leyli-Mecnunname‟ye olan arketipsel etkilerine ağırlık verilmektedir. Makalede Gürcü yazarlarından Ġoseb GriĢaĢvili'nin, Giorgi Leonidze'nin, Ana Kalandadze'nin, Cansuğ Çarkviani'nin ve diğerlerinin Leyli-Mecnun olay örgüsü ve karakterleri temelindeki Ģiirleri de edebi iliĢkilerde arketip düzeyinde araĢtırmaya dâhil edilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Georgian literature has a wealthy legacy in terms of archetypal themes which have been taken from the traditions of Eastern literatures, archetypal characters and archetypal symbols. In the article, analysis about the manzume "Leyli -Mecnunname" which belongs to 17th century Georgian poet "Teymuraz the 1st" can be found. The aim is to achieve genuine scientific results by the new scientific attempts with the purpose of determining the archetypal sources of the manzume. New results were explained in the article if the work is a conversation, plagiarism or original; which author or authors mostly inspired of the work. In the article, archetypal effects to the Leyli-Mecnunname by the matnawi "Leyli and Majnun" by Nizami Genceli who was a famous poet of the Azerbaijan in 12th century has been emphasized. In the article, poems by Georgian authors GriĢaĢvili, Georgi Leonidze, Ana Kalandadze, Cansuğ Çarkviani and some other authors which are based on Leyli-Mecnun theme structures and characters are also included to the analysis at the archetypal level in the literary relations.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :