Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dede korkut destanlarından begil oğlu emren destanı üzerine simgesel bir yorum denemesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bazı edebî metinler görülen anlamının dışında bir de görünmeyen/derin anlama sahiptir. Metinlerde asıl verilmek istenilenler bu derin anlamda gizlidir. Anlatıcı, metindeki örtük anlamı kullandığı çeşitli simgeler aracılığıyla açar. Türk edebiyatında birçok metnin arketipsel kaynağını oluşturan Dede Korkut Kitabı, Oğuzların göçerevli hayat tarzından toplumlaşma sürecine geçişinin simgesel anlatısıdır. Bu incelemede, kitaptaki on iki hikâyeden biri olan Begil Oğlu Emren Destanı'nın başkişisi Emren'in bir birey olarak toplumda yer alma süreci psikanalitik bakış açısıyla tahlil edildi. Bu süreçte rol oynayan av, geyik, at, kılıç, kargı, demir don; ev, yer, dağ ve su simgeleri fenomonolojik yönden değerlendirildi.

Özet İngilizce :

All these texts have an discernible meaning apart from discernible one. The main meaning in the text which is aimed to be conveyed is hidden in this deep meaning. The narrator convey the hidden meaning by help of various symbole. Dede Korkut Text, which is constitates the prototype of many articles in Turkish Literature, is the symbolic narration of the Oğuz's transition from tribesman to civilized-life. İn this study the main character "Epic of Begil Oğlu Emren " which is one of the twelve stories in the book has been evaluated with psychanalitic view in term of his adoptation in the sociality as an individual. Hunt, deer, horse, sword, lance, iron dress; home, land, mountain and water, which is played roles in this process have been evoluated with the phenomenon-aspect.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :