Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih öğretmenlerinin çalışma yaprakları hakkındaki görüşleri: trabzon örneği

Yazar kurumları :
İsmail Hakkı Demircioğlu KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi1, Selahattin Kaymakcı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
269
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı tarih öğretmenlerinin, çalışma yaprakları hakkındaki görüş ve düşüncelerini belirleyerek, çalışma yapraklarını kullanma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırmada betimsel yöntem, başka bir deyişle tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada Trabzon ili ve Akçaabat ilçe merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarında görev yapan 90 tarih öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Tarih Öğretmenlerinin Çalışma Yapraklarıyla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi” adlı anketten yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda tarih öğretmenlerinin genellikle çalışma yapraklarıyla ilgili olarak olumlu tutum içerisinde bulunmalarına karşın, kuram ve uygulamada çalışma yaprakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve çalışma yapraklarını derslerinde etkin olarak kullanmadıkları ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine history teachers’ using status of worksheets by determining their perceptions and opinions about them. In this study, descriptive method was used. In this case, the study was conducted with 90 history teachers who were working in high schools in Trabzon and Akçaabat city centers. In this study, questionnaire called “Evaluation of History Teachers’ Perceptions about Worksheets” was used as a data collection instrument. As a result of this study, it has seen that majority of history teachers have positive attitudes to worksheets, but they have no enough information about worksheets in terms of theory and practice and they don’t use them effectively in their courses

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :