Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devleti'nde idarî taksimat alanındaki düzenlemelerin taşradaki yansımaları: vakfıkebir, şarlı ve tonya örneği (1840–1918)

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
247
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin taşra idaresi tarihine katkı amacı taşımaktadır. Bu amaç ekseninde birbirlerine komşu olan Vakfıkebir, Şarlı ve Tonya yerleşimlerinin Tanzimat’la başlayan modernleşme süreci ile kaza olmak veya nahiye olarak kalmak için birbirleriyle veya devlet kurumları ile giriştikleri mücadelenin tarihî süreci yanında bu mücadelenin ardında yatan mahallî etkenler de saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, yerel eşrafın idarî taksimat alanındaki modernleşme hareketlerini biçimlendirmek için gösterdikleri azami gayret göz önüne alınarak mücadelenin toplumsal-siyasal zemini anlaşılmaya çalışılmıştır. Konu, arşiv belgelerinin yanı sıra yöre hakkında sahip olduğumuz yaşam tecrübesine dayalı bilgi birikimi ile de desteklenmiş; böylece gelişmelerin arkasındaki gerçek sebepler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, It is aimed to contribute to the history of Ottoman Empire’s provincial government. Accordingly it is tried to determine the local factors lying behind the struggles of settlements of Vakfıkebir, Şarlı and Tonya, which became neighbours with the process of modernization that started with the Reforms, to become kaza or to stay as nahiye as well as the historical process of these struggles. This study tries to understand the social-political background of the struggles, considering the utmost efforts local notables showed to shape the modernization movement in governmental sections. The subject is supported by the knowledge based on our life experience in the region, as well as archive documents; so it is tried to reveal the real factors behind the developments.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :