Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bulgar boylarının orta idil bölgesine göçü ve novinkovsk kurganları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

Doğu Avrupa Türk tarihinin en önemli tarihi figürlerinden biri olan Bulgarların Büyük Bulgar Devleti dağıldıktan sonra Hazar Kağanlığı’nın hâkimiyetine giren boylarının VII. yüzyılın sonlarından X. yüzyılın başlarına kadar olan tarihleri yazılı kaynakların yetersiz olması nedeniyle doğru bir şekilde aydınlatılamamıştır. Bundan dolayı Bulgar boylarının bu süreçteki tarihleriyle ilgili ana kaynaklar arkeolojik kalıntılardır. Bu manada X. yüzyılda İdil Bulgar Devleti’nin kurulmuş olduğu Orta İdil bölgesinin Türkleşme süreci ve Bulgar boylarının buraya gelmelerinin tarihlerinin aydınlatılmasında en önemli veriler onlar tarafından bırakılmış olan mezarlıklardan elde edilmektedir. Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin güney sınırlarında bulunan Samara ve Ulyanovsk bölgelerinde tespit edilen Novinkovsk kurgan mezarlıkları Bulgar boylarının Orta İdil bölgesine girişlerini simgeleyen ve onlara ait en eski arkeolojik kalıntıları içeren kaynaklardır. Bu makalenin amacı Novinkovsk kurganlarından elde edilen materyaller ışığında erken dönem Bulgarların kültürünü ve onların Orta İdil bölgesine VII. yüzyılın sonlarından geç olmamak üzere girmiş olduklarını aydınlatmaktır

Özet İngilizce :

The history from the end of VII to the beginning of X. centuries of the Bulgarian tribes which came into the domination of Khazar khanate after the collapse of the Great Bulgarian Empire and which was one of the most important historical figures of Eastern Europe has not been adequately clarified because of lack of written sources. Therefore, the main sources regarding history of Bulgarian tribes in this process are archaeological remains. In this sense, the most important data for the clarification of their history of becoming Turkish process of Volga Bulgarian state established in Middle Volga in the X century and Bulgarian tribes’s coming to this place has been derived from their cemeteries left by them. The cemeteries of the Kurgan Novinkovsk, which was located in the southern boundary of the Autonomous Republic of Tataristan of Russian Federation and which was identified in the regions of Samara and Ulyanovsk, are the oldest archaeological remains of Bulgarian tribes which symbolize their entrance to Middle Volga region. The purpose of this article is to clarify the culture of early period Bulgarians and the evidence of their entrance to Middle Volga region not later than the end of VII century with the materials obtained from Novinkovsk Kurgans

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :