Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Araştırmaları

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgideki hızlı değişimin yönetici/liderin karar alma sürecine etkileri üzerine bankacılık sektöründe bir uygulama

Yazar kurumları :
Niğde Ünv. İİBF İşletme Bölümü1, ASÜ Ortaköy MYO2
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgide meydana gelen hızlı değişim, örgütlerin başarısı ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamalarında liderin alacağı kararları daha önemli hale getirmiştir. Rekabet üstünlüğü sağlamak, yenilikçi ve bilgi temelli karar almayı gerektirmektedir. Teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve bilgide yaşanan hızlı değişim, örgüt yöneticilerini belirsizlik ortamında karar almaya zorlamaktadır. Bu da, liderin karar alma eylemindeki yeri ve önemini artırmakta; bilgideki hızlı değişim, liderin karar alma süreci üzerindeki denetimini zorlaştırmakta ve çalışanların kararlara katılımının önemini artırmaktadır. Otoriter, demokratik ve serbesiyetçi liderlik tarzına sahip liderlerin karar alma eylemlerinin bilgi ve yenilikçilikten hangi yönde etkilendikleri bu çalışmada alan yazına dayalı olarak ele alınmıştır. Anket tekniği kullanılarak elde edilen veriler, bankacılık sektöründe çalışan toplam 184 lider/ yöneticiden elde edilmiştir. Bu bağlamda liderlik tarzı ile bilgi, yenilik ve karar alma ile ilgili değişkenlerin istatistikî değerlemesi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Accelerating changes in knowledge made the leaders’ decisions vital for the success and sustainable competitive edge of organizations. Maintaining the competitive edge requires innovative and knowledge-based decision making. Technological developments, globalization, and rapidly changing knowledge compel the managers to make decisions in an uncertain environment. Consequently, the importance of the role of the leaders in decision-making act escalates, while the control of the leaders over the decision-making process gets harder and the participation of employees becomes more critical. Based on the relevant literature, this paper examines the direction of the impacts of innovation and knowledge on decision making acts of the leaders with the authoritarian, democratic and free-rider leadership styles. The data were obtained from184 leaders/managers working in the banking industry by means of questionnaire technique. In this context, the variables related to leadership styles and knowledge, innovation, and decision-making have been evaluated statistically.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :